δέσμει

δέσμει
δεσμέω
undergo ankylosis
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
δεσμέω
undergo ankylosis
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
δεσμεύω
fetter
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
δεσμεύω
fetter
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • δεσμεῖ — δεσμέω undergo ankylosis pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) δεσμέω undergo ankylosis pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) δεσμεύω fetter pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) δεσμεύω fetter pres ind act 3rd sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”